≡ Menu

Wat is het verschil tussen chemotherapie en bestraling bij kankerbestrijding

Er bestaan verschillende behandelmethoden voor mensen die kanker hebben. Afhankelijk van het soort kanker, in welk stadium de kanker is en de gezondheid van de patiënt zelf wordt er een behandelplan opgesteld. Chemotherapie of bestralen (radiotherapie) zijn twee behandelmethoden die vaak worden toegepast bij het bestrijden van kanker.

Chemotherapie

Bij chemotherapie krijgt de patient een cocktail van zware chemische medicijnen (cytostatica) die als doel hebben om minimaal de groei van kankercellen te stoppen en bij voorkeur de kankercellen te vernietigen. Een belangrijke eigenschap van kankercellen is dat ze zich enorm snel kunnen delen, een chemo behandeling focust zich met name op die cellen. De groei van een tumor zal door de chemo afremmen en na loop van de tijd zal de tumor kleiner worden, als het goed is. Hier zijn vaak wel meerdere chemokuren voor nodig.

Een chemokuur bestaat vaak uit een cyclus van een kortere period van het toedienen van medicijnen en dan een langere periode rust. Hoe de medicijnen worden toegediend is afhankelijk van het soort kanker en waar de kanker in het lichaam zit. Zo kan de chemo medicatie bestaan uit tabletten, maar het kan het ook om een injectie gaan onder de huid of in een ader (infuus). Er bestaan zelfs chemo crème’s. Ook de duur van een chemokuur is afhankelijk van vele factoren, het is bijvoorbeeld belangrijk in hoeverre de medicijnen resultaat geven maar ook de gezondheid van de patiënt is belangrijk. Voor sommige kankerpatiënten zijn de bijwerkingen van de chemo zo hevig dat ze zich gedwongen voelen om met de behandeling te stoppen. Vooral bij patiënten waar de kans op overleven nihil is kiezen er in dit soort gevallen vaak voor om de laatste tijd van hun leven zo pijnloos mogelijk door te maken.

De chemotherapie focust zich op cellen die snel groeien, hierdoor ontkom je er niet aan dat de chemo ook gezonde snelgroeiende cellen aantast. Het gaat voornamelijk om de haarcellen, slijmvliescellen en beenmergcellen. Een chemotherapie is dan ook niet zonder bijwerkingen, de belangrijkste zijn haaruitval, verminderde conditie, misselijkheid, verandering van reuk en smaak, pijn in de botten en bloedarmoede.

Het voordeel is wel dat gezonde cellen na een chemokuur in staat zijn om snel te herstellen, dit betekent dat een nieuwe chemokuur snel kan volgen zodra de gezonde cellen hersteld zijn, mits de patient daar zelf ook aan toe is. Hoe succesvol een chemotherapie is wordt vaak na zo’n 3 behandelingen bekeken, als er dan geen resultaat geboekt is is de kans groot dat dit bij de behandelingen die volgen ook niet gebeurt, er kan dan besloten worden om een andere behandeling op te starten, als deze bestaat althans.

Bestraling (radiotherapie)

Bij bestraling worden de kankercellen heel gericht bestraald, het doel is om met behulp van de straling de DNA van de cellen kapot te maken zodat deze niet meer de opdracht krijgen om te delen. Deze cellen sterven dan af.

Er zijn verschillende soorten bestralingen. Zo is er de harde en zachte röntgenstraling, de harde röntgenstraling is geschikt voor tumoren in het lichaam, de zachte röntgenstraling komt niet verder dan de huid en is daarom heel geschikt voor de behandeling van huidkanker. Dan is er nog elektronenstraling voor tumoren die vlak onder de huid liggen en protonenstraling waarmee je de kans kan verkleinen dat je gezonde cellen beschadigd omdat deze erg nauwkeurig is.

Dan is er ook nog het onderscheid tussen uitwendige en inwendige bestraling. Waar de uitwendige bestraling de meest gebruikelijke is, deze gaat van buiten af door de huid richting de tumor. Inwendige bestraling wordt alleen toegepast als de tumor op een relatief makkelijke plek zit. Voor inwendige bestraling kan je niet bij elk ziekenhuis terecht, het is een specialiteit die niet per definitie tot het takenpakket van de radiotherapeut hoeft te behoren.

Bestralen is heel effectief in het bestrijden van de kankercellen, het gaat hier echter wel om radioactieve bestraling wat ook in aanraking komt met gezonde cellen. Veel voorkomende bijwerkingen zijn huidklachten, haaruitval, misselijkheid, slikklachten, keelpijn en diarree.

Het menselijk lichaam zit zo in elkaar dat het altijd zal proberen om kwaadaardige cellen op te ruimen, bij kankercellen heeft het lichaam echter wel wat hulp nodig. Bestraling is daar een goede behandeling voor, de kans is niet zo groot dat de tumor direct na de bestraling is verdwenen. De patiënt zal dus nog regelmatig het ziekenhuis moeten bezoeken om te controleren hoe het ervoor staat, er zijn mogelijk meerdere bestralingen om de tumor helemaal weg te werken. In dat laatste punt schuilt wel het gevaar dat de patiënt in een later stadium van zijn leven wederom kanker krijgt, hier gaat gemiddeld zo’n 5 tot 30 jaar overheen.