≡ Menu

Wat is het verschil tussen een echtscheiding en vechtscheiding

Met elkaar trouwen, de meeste stellen doen dit met heel veel liefde en overgave. Tijdens het huwelijk zelf heb je helaas niet de garantie dat deze liefde en overgave constant blijft, wat niet een heel groot probleem hoeft te zijn. Lastiger wordt het als een echtpaar (man/vrouw, man/man, vrouw/vrouw) dermate uit elkaar groeien dat het niet logisch meer is om een huwelijk in stand te houden. Op initiatief van beiden of één van beiden kan een huwelijk dan ontbonden worden, dit heet een echtscheiding.

Om deze scheidingsprocedure te starten dient er een verzoek ingediend te worden bij de rechter, alleen een advocaat kan een dergelijk verzoek bij een rechter indienen. Gehuwden die willen scheiden zijn dus genoodzaakt om contact op te nemen met een advocaat om een echtscheiding te starten. Een scheiding in goed overleg is de meest ideale echtscheiding.

Als je met elkaar getrouwd bent heb dikwijls samen een leven opgebouwd welke uit meer bestaat dan het huwelijk zelf. Denk bijvoorbeeld aan het samen hebben van een huis (plus hypotheek), kinderen en geld. Over hoe dit verdeeld moet worden zullen afspraken gemaakt moeten worden, en in de praktijk gaat dit niet altijd even soepel.

Als je er bij een echtscheiding samen onderling niet uitkomt dan zal je ieder een advocaat in de arm moeten nemen. In eerste instantie zal er geprobeerd worden om met behulp van de advocaten tot een compromis te komen, lukt dit niet, dan zal de rechter moeten gaan beslissen. In de tussentijd is de kans groot dat het ooit zo verliefde stel er alles aan doet om elkaars leven zuur te maken, waarbij geen enkel middel geschuwd wordt. Als je op dit punt gekomen bent tijdens een echtscheiding, dan wordt er over het algemeen gesproken van een vechtscheiding in plaats van een echtscheiding.

Bij een vechtscheiding is van een goed overleg geen sprake meer, sterker nog, vaak heeft het tot een goede oplossing komen niet meer het hoogste doel. In plaats daarvan wordt alles uit de kast gehaald om elkaar tegen te werken, elkaar zwart te maken en elkaar zoveel mogelijk schade te berokkenen. Belangrijk ingrediënt voor een vechtscheiding is dat er nog belangrijke gezamenlijke keuzes gemaakt moeten worden, bij negen van de tien keer zal het gaan om keuzes omtrent de kinderen en geldzaken.