≡ Menu

Wat is het verschil tussen emigratie en immigratie

Heel vaak kan je aardrijkskundige begrippen ‘ontleden’, emigratie en immigratie zijn hier een goed voorbeeld van. Zo zit in beide het woord migratie. Een ander woord voor migratie is verhuizen of trekken. Dit hoeft niet alleen over mensen te gaan, in de dierenwereld is ook sprake van migratie door bijvoorbeeld grote kuddes gnoe’s of spreekt men over de ‘vogeltrek’. Migreren is het verplaatsen naar een ander leefgebied.

Emigreren

Wanneer je in Nederland woont en gaat verhuizen naar een ander land, noemen we dat emigratie. Je gaat je vestigen in een ander land. Je kan dit makkelijk onthouden doordat emigratie met een e begint, van extern, (buiten Nederland).

Immigreren

Wanneer iemand uit een ander land in Nederland komt wonen noemen we dat immigratie. Er zijn heel veel verschillende soorten immigranten, mensen die zich voor werk, familie, de liefde of een andere reden in Nederland vestigen. Immigranten die hier komen wonen hebben al toestemming van de regering. Immigranten zijn dus niet per definitie asielzoekers, dat zijn mensen die asiel aanvragen omdat het in het land van herkomst bijvoorbeeld onveilig is. Immigratie kan je onthouden doordat immigratie met een i begint van (het land) in komen.

Wanneer je gaat emigreren naar bijvoorbeeld Australië en je woont in Nederland. Dan ben je voor Nederlandse begrippen een emigrant, maar voor de Australiërs ben je dan een immigrant. Als je als Australiër emigreert naar Nederland, ben je voor Australië een emigrant en voor ons een immigrant.

Emigratie en immigratie is allebei afgeleid van migreren, wat verhuizen betekent. Emigratie betekent van Nederland naar een ander land verhuizen, het land uit. Immigratie betekent dat mensen vanuit een ander land zich komen vestigen in Nederland, zij komen het land in.

Lees ook: