≡ Menu

Wat is het verschil tussen een heuvel en berg

Op de Nederlandse scholen wordt bij aardrijkskundeles geleerd dat een heuvel tot maximaal 200 meter boven de grond uitsteekt, alles boven de 200 meter is een berg. Dit is echter geen officiële definitie en per land worden andere officieuze definities aangehouden. Alhoewel de hoogte een rol speelt zijn het vaak andere kenmerken wat een heuvel een heuvel maakt, en een berg een berg.

Heuvels, zoals deze eigenlijk hoofdzakelijk in Nederland voorkomen hebben het opvallende kenmerk dat ze niet op hoeven te vallen. Als je met de auto door een heuvellandschap rijdt kan het zomaar zijn dat het je opeens opvalt dat je op de top van een heuvel rijdt.

Een heuvel is een langgerekte ophoging in het landschap, bevat nauwelijks tot geen steile delen en is dus vooral glooiend. Heuvels zijn vaak ontstaan door aardverschuivingen of door de verschuivingen van grote massa’s ijs zoals tienduizenden jaren geleden in de ijstijd gebeurde, het Limburgs heuvellandschap is zo ontstaan. Niet alleen de natuur ‘maakt’ heuvels, de mens doet dat ook, om zichzelf tegen het water te schermen bijvoorbeeld. In Nederland noemen we dit soort kunstmatige heuvels een wierde, deze zie je logischerwijs voornamelijk in de kustgebieden.

Op een heuvel is het klimaat vrijwel hetzelfde als op een lager niveau, heuvels kunnen echter wel van grote invloed zijn op de leefbaarheid in het aansluitende dal. Warmte in een dal kan makkelijker blijven hangen. Dit is misschien voordelig, maar een dal is ook gevoelig voor smog, wat nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Ook zal de flora en fauna op een heuvel niet verschillen ten opzichte van de flora en fauna op de begane grond.

Als je kijkt naar de hoogte zou een afvalberg geen berg heetten maar een afvalheuvel. Waarom het toch een berg heet is omdat het de uiterlijke kenmerken van een berg heeft, grillig en steil. Waar je de heuvels in een heuvellandschap nog wel eens over het hoofd kan zien, zal je dat bij een berg niet snel gebeuren. Bergen vallen op, van een afstand en ook als je er eentje gaat beklimmen.

Het ontstaan van bergen is vaak met veel geweld gegaan, door vulkaanuitbarstingen of bewegingen en vervormingen in de aardkorst (tektoniek). Een berg is dan ook niet bepaald glooiend maar juist vaak erg grillig. Veel steile gedeeltes wat voornamelijk uit rots bestaat.

Juist doordat een berg vaak erg grillig is is het goed zoeken naar een geschikte plek om een huis te bouwen. Vooral aan de voet van een berg staan vaak nog wel wat woningen, des te hoger je komt des te minder huizen er op staan. En vaak is het ook helemaal niet zo geschikt om permanent op een bergtop te wonen, het klimaat is er standaard namelijk erg koud, helemaal als je boven de sneeuwgrens gaat wonen. De gehele flora en fauna op een berg wordt ook anders naarmate je hoger op de berg komt. Richting de top is er steeds minder vegetatie te zien en er leven enkel dieren die goed tegen de continue kou kunnen.

Nederland kent heel veel heuvels die voor het gemak berg genoemd worden. De meest bekende is de Vaalserberg in Vaals (Limburg). De Mount Everest is de hoogste berg ter wereld, deze is bijna 9 kilometer hoog.