≡ Menu

Wat is het verschil tussen een kasteel en een fort

Tijdens de middeleeuwen zijn er voornamelijk in landen als Europa, Azië en het Midden-Oosten duizenden kastelen gebouwd. In die tijd werden er op nationaal en internationaal niveau veel veldslagen uitgevochten, om de controle te behouden over een stuk land was er behoefte aan een gebouw waar de koningen en edelen veilig in konden wonen, een gebouw wat grote aanvallen kon weerstaan maar ook geschikt was om terug te vechten. Een kasteel dus.

Sommige kastelen werden zo gebouwd dat er binnen de muren nog ruimte was om een dorp op te bouwen. In andere gevallen werd een dorp om de kasteelmuren heen gebouwd, daarom heen werd vaak ook weer een stadsmuur gebouwd. Rondom de stadsmuren of kasteelmuren zat vaak ook nog een gracht. Door deze constructie werd een kasteel een lastig te overwinnen obstakel voor de vijand.

kasteel

Kasteel

Buiten de kasteelmuren werden soms nog kleine kasteeltjes gebouwd, eerst nog van hout, later ook gewoon van steen. Om deze kleine kasteeltjes lag vaak net zoals bij de grote kastelen een gracht ter verdediging. Omdat deze kleine kasteeltjes uitsluitend bewoond werden door soldaten werden het forten genoemd. Dit is ook exact het punt waarom een kasteel een kasteel genoemd wordt en een fort een fort. Een kasteel is een verstevigd bouwwerk die door een adelijke familie bewoond werd, een fort is een militair verstevigd bouwwerk die uitsluitend soldaten huisvest. Een kasteel en een fort zijn vaak strategisch gebouwd op een hoogte of omring door water. Beide bouwwerken zijn uitermate geschikt voor het weerstaan van vijandelijke aanvallen. Een ander verschil tussen een kasteel en een fort is dat een kasteel vaak ook mooi en imposant moest zijn, een fort moest vooral functioneel zijn. Vooral de modernere forten kennen veel rondingen en steken zo min mogelijk uit.

fort

Fort

Kastelen worden inmiddels niet meer gebouwd, forten daarentegen zijn ook ver na de Middeleeuwen gebouwd. Zo bestaan er in Nederland nog diverse forten die redelijk recent nog ingezet hadden kunnen worden. De bekendste Nederlandse forten liggen rondom Amsterdam, deze ‘Stelling van Amsterdam’ bevat 45 forten die tussen 1880 en 1920 gebouwd zijn. Deze forten waren zo gesitueerd rondom Amsterdam dat het in geval van oorlog een stadsmuur van water zou kunnen vormen. Het was de Stelling van Amsterdam die er tijdens de Eerste Wereldoorlog voor zorgde dat de Duitsers Nederland niet binnen durfden vallen. In aanloop naar de Tweede Wereldoorlog waren de meeste forten niet meer gevechtsklaar en konden dus ook geen cruciale rol meer spelen.