≡ Menu

Wat is het verschil tussen legaal vuurwerk en illegaal vuurwerk

Elk jaar rondom oud en nieuw vallen er zwaar gewonden en doden door ongelukken met vuurwerk, en elk jaar wordt de roep om een algeheel vuurwerkverbod grootser en sterker. In Nederland maken we onderscheid tussen legaal vuurwerk en illegaal vuurwerk. In het kort is legaal vuurwerk al het vuurwerk wat je vlak voor oud en nieuw in de erkende vuurwerkwinkels kan kopen, illegaal vuurwerk is al het vuurwerk wat niet op de vastgestelde dagen buiten de erkende vuurwerkwinkels omkoopt.

Eisen consumentenvuurwerk

De Nederlandse wetgeving stelt strenge eisen aan legaal vuurwerk zoals deze aan consumenten verkocht mag worden. De belangrijkste vereisten zijn:

  • Op de verpakking of op het stuk vuurwerk zelf moet letterlijk de tekst “Geschikt voor particulier gebruik” staan.
  • Op de verpakking of op het stuk vuurwerk zelf moet een afgebeeld staan wat men kan verwachten van het vuurwerk (afbeelding van siervuurwerk of van knallend vuurwerk bijvoorbeeld).
  • Er moet een Nederlandse gebruiksaanwijzing aanwezig zijn waarop beschreven wordt hoe het vuurwerk af te steken, en hoe dit veilig te doen.
  • Het vuurwerk moet vermelden vanaf welke leeftijd dit geschikt is (wordt aangeduid met categorieën).
  • Wanneer fabrikant of importeur van het vuurwerk niet binnen de Europese Unie gehuisvest zijn moeten de gegevens van de Nederlandse importeur of Nederlandse distributeur op de verpakking vermeld worden.
  • Het vuurwerk mag niet meer dan 120 decibel aan geluid geven.

Nederland kent een strenge vuurwerk wetgeving als je deze vergelijkt met de landen om ons heen. Zo is er in België het hele jaar door zwaar vuurwerk te verkrijgen, in Duitsland kan je kort voor oud en nieuw ook veel zwaarder vuurwerk kopen dan in Nederland toegestaan is.

vuurwerkKenmerken illegaal vuurwerk

In principe is al het vuurwerk wat niet aan de eisen van consumentenvuurwerk voldoet illegaal vuurwerk. Illegaal vuurwerk kenmerkt zich vooral doordat het gevaarlijker is dan legaal consumentenvuurwerk, dit komt met name doordat illegal vuurwerk vaak meer kruit bevat, het gaat hier vaak om flashkruit wat explosiever is. Maar ook het meer onveilige ontstekingsmechanisme van bijvoorbeeld strijkers, de strijkkop dus, is illegaal in Nederland. Met een strijkkop ben je niet in staat om in te schatten wanneer het vuurwerk afgaat.

Het meest bekende illegale vuurwerk zijn strijkers, vlinders, nitraten, lawinepijlen en Chinese rollen. Dit vuurwerk is in onze buurlanden over het algemeen volop te verkrijgen, het vuurwerk wat je ruim voor 31 december hoort is dan ook vaak illegaal vuurwerk. Met illegaal vuurwerk ben je in staat om ernstige schade aan jezelf en aan je omgeving toe te brengen. Illegaal vuurwerk is vaak onvoorspelbaar en door de krachten die vrijkomen kan het kleinste foutje je al fataal worden.

In veel dorpen en steden wordt al weken voor oud en nieuw vuurwerk afgestoken, tot grote ergernis van velen. Naast dat dit illegale vuurwerk regelmatig materiële schade geeft zorgt dit er ook voor dat honden en katten wekenlang liever niet naar buiten gaan, maar ook veel ouderen kunnen de harde knallen niet verdragen.

Helaas zijn de mensen die zich inlaten met illegaal vuurwerk en het voortijdig afsteken hiervan niet in staat om de gevolgen van hun gedrag te overzien. Het is daarom niet zo vreemd dat er steeds meer aangedrongen wordt op een algeheel vuurwerkverbod, ook al heeft het consumentenvuurwerk daar onder te lijden.