≡ Menu

Wat is het verschil tussen massa en gewicht

Massa en gewicht, twee termen die in het dagelijks leven altijd verkeerd toegepast worden, als je het vanuit natuurkundig oogpunt bekijkt althans.

Het onderscheid tussen massa en gewicht is het beste uit te leggen met het menselijk lichaam als voorbeeld. Je lichaam is opgebouwd uit atomen en of je nou in Nederland, België, China, de Zuidpool of de maan bent dit aantal atomen blijft gelijk. De hoeveelheid atomen of materie van een voorwerp, of in dit geval een mens, wordt massa genoemd. De grootte van een voorwerp zelf zegt niet direct iets over de massa, een kubieke meter watten bestaat uit veel minder massa dan een kubieke meter lood.

Om massa te meten wordt de eenheid kilogram gebruikt, en hier botst het dan ook de natuurkunde met het dagelijks gebruik van een weegschaal. Alhoewel iedereen je zal begrijpen wanneer je zegt dat je tijdens je vakantie zoveel gegeten hebt dat je nu meer dan 100 kilogram weegt, een natuurkundige zal je uitleggen dat gewicht officieel niet in kilogram wordt gemeten.

Gewicht is de kracht dat een voorwerp op de ondergrond uitoefent, deze kracht is afhankelijk van de massa van het voorwerp, de mate van zwaartekracht en de ondergrond zelf. Gewicht is een kracht welke wordt uitgedrukt in de eenheid Newton. Alhoewel je massa op de maan gelijk is als op aarde zal je gewicht toch beduidend lager zijn omdat daar veel minder zwaartekracht is. Zelfs op aarde zelf is de zwaartekracht variabel, zo zal je gewicht op de Noordpool een paar ons hoger zijn dan wanneer je thuis bent (er vanuit gaande dat je in Nederland of België woont), op de evenaar heeft de zwaartekracht iets minder grip op je waardoor je in dat gebied ietsje lichter zal zijn.

Ook wanneer je in de lift staat zal je gewicht, afhankelijk van of je omhoog of omlaag gaat, verschillen. Als je omhoog gaat zal je gewicht hoger zijn dan wanneer je naar beneden gaat.

Als je op een weegschaal staat meet je dus de kracht wat jouw lichaam op de ondergrond uitoefent, dit is afhankelijk van je massa en de zwaartekracht die op je rust. Tegen de natuurkunde wetten in wordt gewicht aangegeven in kilogram, de eenheid van massa, en niet in Newton. Omdat de zwaartekracht over de hele aarde min of meer gelijk is, is het eenvoudig om zwaartekracht om te rekenen naar massa waardoor weegschalen accuraat je gewicht in kilogrammen kunnen tonen. Voor een echt accurate weergave van je gewicht in kilogrammen zou de weegschaal echter wel aangepast moeten aan het gebied waar je op de weegschaal staat.

Massa is de hoeveelheid atomen/materie waar een voorwerp uit bestaat, uitgedrukt in kilogram. Gewicht is de kracht waarmee een voorwerp druk uitoefent op de ondergrond, hoe hoog deze kracht is is afhankelijk van de massa en zwaartekracht.