≡ Menu

Wat is het verschil tussen pushfactoren en pullfactoren

Wanneer je in de aardrijkskunde praat over migreren (verhuizen) worden de redenen hiervoor betiteld als de push- en pullfactoren.

Pushfactoren zijn de redenen om een plaats of land te verlaten. Push betekent duwen, dus waarom word je als het ware weg geduwd. Dit noem je ook wel afstotingsfactoren.

Pullfactoren zijn de redenen om je ergens te vestigen in een bepaalde stad of land. Pull betekent trekken, wat trekt jou zo aan in een bepaald gebied? Dit noem je ook wel aantrekkingsfactoren.

Deze twee factoren worden vaak weer onderverdeeld in vier categorieën, namelijk politieke, sociale, ecologische en economische redenen. Hieronder enkele voorbeelden.

Pushfactoren Pullfactoren
Politieke Geen vrijheid van meningsuiting, oorlog Homohuwelijk is toegestaan, godsdienstvrijheid, democratie
Sociale Geen familie meer Liefde van je leven woont daar
Ecologische Langdurige droogte, vluchten voor overstromingen Vruchtbare grond, veel natuur
Economische Hoge werkloosheid Goede universiteiten, veel werk

De mensen die weg gaan uit hun woongebied om politieke of ecologische redenen (pushfactoren) zijn meestal vluchtelingen. Het land waar ze wonen is dan niet meer veilig door oorlog of ze vluchten voor overstromingen of ander natuurgeweld.

Wanneer mensen gaan migreren omdat het economisch gezien beter gaat in een ander land kan je ze veelal scharen onder arbeidsmigranten. Die gaan dus migreren om ergens anders (meer) geld te verdienen (pullfactor).

Er kunnen meerdere pushfactoren zijn om je huidige woongebied te verlaten, maar ook meerdere pullfactoren om je in een ander woongebied te vestigen.

Lees ook: