≡ Menu

Wat is het verschil tussen tabel, grafiek en diagram

Tabellen, grafieken en diagrammen worden gebruikt om gegevens op een bepaalde manier te presenteren. Wanneer je precies een tabel, grafiek of diagram gebruikt is afhankelijk van aan wie je de gegevens wil presenteren en wat dit voor hen moet toevoegen.

De tabel is de minst visueel aantrekkelijke van de drie, dat heeft bij een tabel dan ook geen prioriteit. Tabellen zijn uitermate geschikt om veel gegevens op een overzichtelijke manier weer te geven. Een tabel bestaat rijen en kolommen, deze zijn weer onderverdeeld in cellen waarin de gegevens staan. Bij de meeste tabellen wordt de meeste linkse kolom en de bovenste rij gebruikt om meer informatie te geven over wat er exact in de cellen staat.

Microsoft Excel is een bekend programma wat met een tabelstructuur werkt. Het voordeel van digitale tabellen is dat iedere kolom op alfabetische volgorde gesorteerd kan worden. Handig bij bijvoorbeeld een tabel een groot aantal namen inclusief de woonplaats, als je in één keer de namen gesorteerd wil hebben die in Zwolle wonen dan zou je de woonplaats op alfabetische volgorde kunnen sorteren. Het alfabetisch kunnen sorteren van kolommen is overigens geen standaard. Een tabel zou er zo uit kunnen zien

Woonplaats Leeftijd
Jan de Vries Zwolle 23
Kees Zwart Amsterdam 55
Trijn Vermeer Groningen 69
Ilona de Bruin Leeuwarden 19

Bij een diagram worden de gegevens zo gepresenteerd dat je in één oogopslag kan zien wat de verhoudingen zijn tussen bepaalde gegevens. Bij een tabel zijn vooral de teksten belangrijk, bij een diagram wordt meer gebruikt gemaakt van kleuren, vlakken en lijnen en heeft de tekst een meer ondergeschikte rol. Wat overigens niet betekent dat er helemaal geen letters bij diagrammen gebruikt worden, om het visuele aspect van een diagram te kunnen duiden is er op zijn minst een index nodig.

Er bestaan verschillende soorten diagrammen, een bekende is de cirkeldiagram (of pie chart) die vaak gebruikt wordt tijdens verkiezingen om zo eenvoudig een overzicht te geven van hoe politieke partijen er op dat moment voor staan. Een gehele cirkel is 100%, door de cirkel in verschillende ‘taartpunten’ op te delen is eenvoudig te zien welke, in dit geval, politieke partijen veel stemmen pakken, en welke niet.

cirkeldiagram

Het gebruik van een cirkeldiagram bij verkiezingen.

Een andere bekende diagram is de lijndiagram, oftewel de grafiek. De grafiek zoals we die kennen bij het presenteren van gegevens is dus een soort diagram. Een grafiek leent zich uitstekend voor het presenteren van een gegeven over een bepaalde tijd.

Een grafiek bestaat uit een verticale lijn (Y-as) en horizontale lijn (X-as) die aan de uiteinden haaks op elkaar staat. Op de horizontale lijn wordt vaak puntsgewijs een bepaalde tijd weergegeven, op de verticale as staan van laag naar hoog de gegevens die gekoppeld kunnen worden bij die tijdsperiode. Een bekende lijngrafiek is de groeicurve. Als je op de horizontale as je leeftijd van 0 tot 16 jaar plaatst, en op de verticale as de lengte van 0 centimeter tot je uiteindelijke lengte. Als je vervolgens per jaar een punt zet bij het juiste aantal centimeters (dus hoe groot je op dat moment was) en uiteindelijk die punten met elkaar verbindt, dan ontstaat er een lijn van beneden schuin omhoog. De lijn zal het ene moment wat steiler zijn dan op het andere moment, zo kan je heel eenvoudig aflezen wanneer je een groeispurt had en wanneer de groei wat minder gestaag ging.

Groeicurve kind

Groeicurve kind, met op de horizontale as de leeftijd en op de verticale as de lengte. Deze curve wordt gebruikt om te kijken wat de groei is van een kind ten opzichte van het gemiddelde. De groene lijn is het veilige gemiddelde.

Andere soorten diagrammen zijn de histogram, deze wordt net zoals de cirkeldiagram veel gebruikt bij verkiezingen omdat je goed kan zien welke politieke partij veel stemmen heeft gepakt en welke minder stemmen. Een wat meer lastig te lezen diagram is de puntendiagram, die veel lijkt op een grafiek maar veel punten bevat, lastiger af te lezen maar geeft wel een goed globaal beeld.

Een andere bekende diagram is de stroomdiagram, ook wel bekend onder de naam flowchart. Deze wordt veel gebruikt om processen te definiëren. Een diagram die veel op de stroomdiagram lijkt is het visuele overzicht wat altijd voor het weergeven van een stamboom wordt gebruikt.